สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกนักสืบเอกชน

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกนักสืบเอกชน

อาชีพนักสืบเอกชนได้รับการฝึกฝนมาหลายปี อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำอาชีพนี้ไปสู่มาตรฐาน เพื่อกำหนดหลักการและสภาพการทำงาน เพื่อกำหนดหลักการและวิธีการเข้าศึกษาในวิชาชีพและการเลิกจ้าง

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกนักสืบเอกชน

หน่วยงานนักสืบเอกชน องค์กรสืบสวนเอกชน นักสืบเอกชน สมาคมที่ปรึกษาและนักวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการออกกฎหมายนักสืบเอกชน ความพยายามเหล่านี้ยังไม่เกิดผล แต่อาชีพนักสืบเอกชนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง อย่างน้อยก็ด้วยแนวทางปฏิบัติของบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินงานในภาคส่วนนี้

ทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติและเกณฑ์ขององค์กรต่างๆ มาลองสรุปประเด็นที่ควรพิจารณาในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพนักสืบเอกชนดังนี้ครับ

เพื่อที่จะเป็นนักสืบเอกชน จำเป็นต้องเป็นพลเมืองตุรกี ปัญหานี้รวมอยู่ในร่างกฎหมายว่าด้วยนักสืบเอกชนด้วย

จุดสำคัญที่สองคือการศึกษา แค่มีความรู้ไม่เพียงพอสำหรับอาชีพนี้ แม้จะจบมัธยมปลายก็ยังไม่พอ ตามจริงแล้วในร่างกฎหมายนักสืบเอกชนนั้นถือว่าเพียงพอแล้วที่จะเรียนจบวิทยาลัยสามปี อย่างไรก็ตาม หน่วยงานนักสืบเอกชนที่มีอยู่และองค์กรสืบสวนของเอกชนต้องการให้นักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยที่พวกเขาจ้างต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีของวิทยาลัย

แม้ว่าร่างกฎหมายจะไม่มีการจำกัดอายุ แต่เห็นว่าบริษัทนักสืบใช้เกณฑ์อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ในทางปฏิบัติ

ในร่างกฎหมายนั้น ผู้ที่เคยรับราชการในมลรัฐซึ่งมีตำแหน่งเป็น ผบ.ตร. ผบ.ตร. หรือ ผบ.ตร. หรือผู้ที่เคยรับราชการในกองบัญชาการทหารบกมาแล้วสิบห้าปี หรือผู้ที่เคยทำงานเป็น ผู้จัดการสาขาขึ้นไปในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติหรือผู้ที่เกษียณอายุหรือสมัครใจ มีข้อกำหนดระบุว่าผู้ที่แยกจากกันก็สามารถกลายเป็นนักสืบเอกชนได้ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายว่าผู้ที่ทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนหรือผู้ที่ทำงานเป็นผู้พิพากษา ทนายความ หรืออัยการมาอย่างน้อยสิบห้าปีก็สามารถเป็นนักสืบเอกชนได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้กำหนดไว้ก่อนที่จะมีการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่มีอุปสรรคที่รวมอยู่ในร่างและที่ขัดขวางการทำงานของนักสืบเอกชนหมดหวังก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ในช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์เหล่านี้ จะถูกพิพากษาให้จำคุกหนักหรือจำคุกนานกว่าหกเดือน ยกเว้นอาชญากรรมที่ประมาทเลินเล่อและอาชญากรรมบางอย่าง

นอกจากนี้ แม้จะได้รับอภัยโทษในภายหลัง ผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อรัฐ เช่น ขโมย ฉ้อฉล ปลอมแปลง ยักยอก ติดสินบนและใช้ศรัทธาในทางมิชอบ ลักลอบขนของ ประมูลซื้อของของทางราชการ เปิดเผยความลับของรัฐ ความผิดทางวินัยและสูญเสียคุณสมบัติเป็นข้าราชการจะไม่เข้ารับการประกอบวิชาชีพนักสืบเอกชน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกนักสืบเอกชน สามารถติดต่อพนักงานของบริษัทเราได้ หากคุณต้องการรับบริการนักสืบส่วนตัว มาที่บริษัทของเราโดยไม่ชักช้า

สงสัย

สงสัย