ติดตามนิสัยที่ไม่ดีของพนักงานของคุณ

ติดตามนิสัยที่ไม่ดีของพนักงานของคุณ

ทุกวันมีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉ้อโกงหรือกิจกรรมฉ้อโกง แม้ว่าส่วนสำคัญของสิ่งเหล่านี้จะทำโดยบุคคลและองค์กรนอกสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ แต่น่าเสียดายที่พนักงานบางส่วนสร้างขึ้น อันที่จริงไม่ว่าจะมาจากทิศทางใด กิจกรรมดังกล่าวมักทำให้องค์กรการค้ามีปัญหาและผลักดันให้พวกเขาแสวงหาการป้องกัน

ติดตามนิสัยที่ไม่ดีของพนักงานของคุณ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ บริษัทนักสืบเอกชน และองค์กรวิจัยเอกชนให้บริการองค์กรการค้าในสองวิธี: การวิจัยเบื้องหลังและการติดตามบุคลากร ในอีกด้านหนึ่ง องค์กรการค้าต้องการแน่ใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณสมบัติ และลักษณะของพนักงานใหม่ที่พวกเขาจะจ้าง ในทางกลับกัน พวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ อย่างน้อยก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่บุคลากรที่ทำงานมีความปลอดภัย พนักงานที่พยายามหลอกลวงบริษัทด้วยเอกสารที่จัดเตรียมอย่างชำนาญเป็นเรื่องปกติมาก

ความโลภเงินเป็นเหตุผลหนึ่งที่พนักงานใช้เส้นทางนี้ เบื้องหลังความโลภเงิน อาจมีนิสัยไม่ดีอยู่บ้าง เขากลายเป็นคนติดยา ไม่สามารถหาเงินได้ เริ่มเล่นการพนันและเป็นหนี้ เริ่มใช้เงินมากกว่ารายได้ในชีวิตส่วนตัวของเขา ด้วยเหตุผลนี้ บริษัทต่างๆ จึงสมัครกับบริษัทนักสืบเอกชนหรือสถาบันวิจัยเอกชน และเรียกร้องให้มีการสอบสวนพนักงาน

บริษัทของเราท่ามกลางบริษัทนักสืบเอกชนหลายแห่ง Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยให้บริการติดตามบุคลากรและติดตามพฤติกรรมที่ไม่ดีสำหรับองค์กรการค้า

พนักงานอาจทำการโอนเงินของบริษัทไปยังบัญชีของตนได้หลายวิธี หรือเขาอาจพยายามแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะนี้โดยมอบความลับของบริษัทให้กับบริษัทคู่แข่ง หรืออาจทำสิ่งที่เป็นอันตรายหลายอย่าง เช่น การแสดงสินค้าที่ขาดหายไป การลักลอบนำเข้าสินค้า การทำกำไรจากการขนส่งสินค้าผิดพลาด

การวิจัยบุคลากร วัตถุประสงค์ของงานคือเพื่อกำหนดความเสียหายในอนาคตของนายจ้างล่วงหน้าและเพื่อสร้างโอกาสในการใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น หากรายละเอียดของโครงการซึ่งสำคัญมาก ตกไปอยู่ในมือของบริษัทคู่แข่ง ก็จะทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างร้ายแรง การทำงานกับพนักงานที่เชื่อถือได้มีความสำคัญมากในแง่นี้

บริษัทนักสืบเอกชนและองค์กรสืบสวนของเอกชน พร้อมด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรม จะให้บริการติดตามผลและสอบสวนในเวลาอันสั้น และรายงานผลพร้อมกับหลักฐาน

การสร้างสายสัมพันธ์กับบุคลากรในระหว่างการศึกษาติดตามผลบุคลากร ด้วยวิธีนี้ จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลากร หลักการทำงาน มิตรภาพที่พวกเขาสร้างขึ้น มิตรภาพในที่ทำงานและภายนอก และมิติของมิตรภาพเหล่านี้จะได้รับการประเมินในทุกด้าน มีการสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับพนักงานคนอื่นๆ และมีการสอบสวนว่ามีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือไม่ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาเหล่านี้ การกระทำและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของบุคลากรจะถูกเปิดเผย

คุณสามารถปรึกษากับผู้จัดการและพนักงานของบริษัทของเราเกี่ยวกับคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องหลังหรือการติดตามพฤติกรรมที่ไม่ดีของพนักงาน หากคุณมีคำขอบริการในทิศทางนี้ คุณสามารถสมัครกับบริษัทของเราโดยไม่ชักช้า บริษัทของเราให้บริการด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมด้านบริการนักสืบทั้งหมด

สงสัย

สงสัย