ฉันจะหานักสืบมืออาชีพได้อย่างไร

ฉันจะหานักสืบมืออาชีพได้อย่างไร

จัดทำขึ้นในปี 1994 แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีในขณะนั้น แม้ว่าจะได้รับการยอมรับในรัฐสภา และถูกส่งกลับไปยังรัฐสภา แต่ไม่สามารถพูดคุยกันได้อีก นักสืบเอกชน ในกฎหมาย หลายประเด็น เช่น การรับนักสืบเอกชน นักสืบสวนเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานนักสืบเอกชนเข้าสู่วิชาชีพนักสืบ ความผิดทางวินัย และในกรณีใดพวกเขาจะถูกไล่ออกจากวิชาชีพนั้นจะถูกควบคุม

ฉันจะหานักสืบมืออาชีพได้อย่างไร

ในร่างกฎหมายว่าด้วยนักสืบเอกชน กำหนดหน้าที่ของนักสืบเอกชนดังนี้ มืออาชีพ นักสืบเอกชนเป็นนักสืบที่สามารถเอาชนะงานทั้งหมดเหล่านี้ด้วยการศึกษาและประสบการณ์ที่เขาได้รับ หน้าที่ที่ระบุไว้ในร่างกฎหมายมีดังนี้:

  • การสอบสวนสมาชิกในครอบครัวหรือพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อความสามัคคีในครอบครัวหรือมีแนวโน้มที่จะนิสัยไม่ดีหรือไม่
  • การค้นหาและค้นหาบุคคลที่หายไปหรือไม่ทราบที่อยู่
  • ค้นหาสินค้าสูญหายหรือถูกขโมย
  • ให้ความคุ้มครองบุคคลหรือองค์กร อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสินค้าทุกชนิดที่ร้องขอให้คุ้มครอง
  • การรักษาความปลอดภัยขององค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขอบเขตของกฎหมายองค์กรรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • การสอบสวนว่าบุคลากรทุกระดับที่ทำงานในบริษัท โรงงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสถานที่ทำงานต่างๆ มีความซื่อสัตย์หรือน่าเชื่อถือ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อนายจ้างหรือไม่ และให้ความร่วมมือกับบริษัทอื่นเพื่อสร้างความเสียหายแก่นายจ้างหรือไม่
  • โดยเฉพาะการสังเกตว่าคนที่ทำงานในบริษัทต่างๆ ร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หน่วยงาน และสถานที่ทำงาน เปิดให้ประชาชนและผู้ลักลอบขนสินค้าเข้าและออกจากสถานที่เหล่านี้หรือไม่ ทำลายอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ และป้องกันความเสียหายดังกล่าว
  • สอบสวนและกำหนดสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ หรือสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก

แน่นอนว่าในทางปฏิบัติยังมีอีกมาก บริการนักสืบ คำขอหรือคำขอวิจัยพิเศษ นอกเหนือจากนี้ บ้าง สำนักงานนักสืบเอกชน นอกจากนี้ยังให้บริการด้านกฎหมายและบริการให้คำปรึกษา

โดยพื้นฐานแล้วนักสืบมืออาชีพคาดว่าจะทำงานประเภทนี้ให้เสร็จในระยะเวลาอันสั้นและง่ายดาย ทุกวันนี้ ผู้ให้บริการนักสืบมืออาชีพคือผู้ที่ลาออกหรือเกษียณโดยสมัครใจหลังจากรับราชการในสถาบันความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยต่างๆ ของรัฐ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น ผบ.ตร. ผบ.ตร. หรือ ผบ.ตร. ที่รับราชการในกองบัญชาการทหารราบอย่างน้อย XNUMX ปี ทำงานเป็นผู้จัดการสาขาขึ้นไปในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ผู้บริหารท้องถิ่น หรืออย่างน้อย สิบปี ผู้พิพากษา ทนายความ หรืออัยการที่รับราชการมาห้าปี

ความเป็นมืออาชีพของคนเหล่านี้ซึ่งรับหน้าที่เป็นนักสืบเอกชนในสำนักงานนักสืบเอกชนด้วยประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับในตำแหน่งต่าง ๆ ของรัฐไม่สามารถโต้แย้งได้

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหานักสืบมืออาชีพหรือไม่?หากคุณต้องการ มาที่บริษัทของเรา ในระหว่างนี้ หากคุณต้องการรับบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเรามีนักสืบเอกชนระดับสากล

สงสัย

สงสัย