การติดตามคู่สมรสที่น่าสงสัย

การติดตามคู่สมรสที่น่าสงสัย

มีโองการต่างๆ ในโตราห์ หนังสือศาสนาของศาสนายิว: จงเคารพในสายตาของทุกคนในความสัมพันธ์ในการแต่งงาน อย่าทำให้ความสัมพันธ์ในการแต่งงานของคุณมัวหมอง เพื่อความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีความจงรักภักดีต่อคู่สมรสอย่างเต็มที่ หมายความว่าประเด็นเรื่องความจงรักภักดีเป็นหัวข้อที่พูดถึงเมื่อหลายพันปีก่อน ในความเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่ามีความหมายเหมือนกันกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์

การติดตามคู่สมรสที่น่าสงสัย

ความภักดีเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างจริงใจต่อคู่สมรส นี่คือเคล็ดลับของการแต่งงานที่มีความสุขมากมาย ความไว้วางใจและความมุ่งมั่นต่อคู่สมรสนำมาซึ่งความสุขและความสงบสุข แต่การนอกใจ กล่าวคือ ไม่ซื่อสัตย์ หมายความว่าไม่สามารถพึ่งพาคู่สมรสได้ และสิ่งนี้ส่งผลต่อการแต่งงานอย่างลึกซึ้ง การนอกใจอาจเป็นได้ทั้งทางอารมณ์หรือทางร่างกาย การมีคู่สมรสคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเป็นการนอกใจทางร่างกาย การรักคนอื่น การตกหลุมรักเขาหมายถึงการนอกใจแม้ว่าจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ตาม โดยปกติ คู่สมรสคนหนึ่งอาจหันไปหาคนอื่นหากมีสิ่งผิดปกติหรือขาดหายไปในการแต่งงาน เขาอาจพยายามแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้กับคนอื่น แต่ในกระบวนการนี้ ความสัมพันธ์ในการแต่งงานของเขายังคงดำเนินต่อไป ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิง

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าคนบางคนไม่สามารถรักษาความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสของตนได้นั้นเป็นกรรมพันธุ์ ผู้ที่มียีนบางตัวมีแนวโน้มที่จะหนีไปได้เป็นสองเท่า

ในการศึกษาอื่น พบความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะบุคลิกภาพกับการโกง ตัวอย่างเช่น คนที่มีแนวโน้มที่จะโกงคือใจกว้าง เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ เก็บตัว เก็บตัว ไม่เป็นระเบียบทางอารมณ์ ไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้น และไม่ให้ความสำคัญกับค่านิยมทางศีลธรรมมากนัก นอกจากนี้ ผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองต่ำ อีโก้ต่ำ และพยายามพิสูจน์ตัวเองมีแนวโน้มที่จะโกงมากกว่า

อีกเหตุผลหนึ่งของการโกงคือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ชีวิต ในสถานการณ์เช่นเกษียณอายุ ออกจากงาน อายุมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางการเงินที่สร้างความเครียดในชีวิต บุคคลสามารถโกงเพื่อพิสูจน์ตัวเองและควบคุม

กล่าวโดยสรุป มีเหตุผลเสมอที่คู่สมรสจะนอกใจกันหากพวกเขามีความโน้มเอียง แต่มีเรื่องอิจฉาริษยาด้วย มีกรณีนอกใจจริง ๆ หรืออีกฝ่ายสงสัยมากเกินไปเพราะความรู้สึกหึงหวง? ความหึงหวงเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง แม้กระทั่งปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสดำเนินต่อไป แต่เมื่อหมดมาตรการก็เริ่มส่งผลเสียต่อการสมรส

ด้วยเหตุผลนี้ การขอติดตามผลคู่สมรสที่ทำขึ้นเฉพาะเมื่อสงสัยเท่านั้น บริษัทนักสืบเอกชน พวกเขาไม่ยอมรับ บริษัท ของเรา Sherlock Holmes นักสืบเอกชน Private และบริษัทวิจัยยังแสดงความอ่อนไหวในเรื่องนี้ บริการติดตามคู่สมรสมีให้เฉพาะในกระบวนการหย่าที่ยื่นต่อศาลหรือหากมีผลประโยชน์ในการรักษาสถาบันการสมรส มิฉะนั้น ในกรณีที่คู่สมรสคนใดคนหนึ่งสงสัยว่าคู่สมรสของตนอาจเป็นเพราะความหึงหวง ติดตามคู่สมรส หรือบริการติดตามการหลอกลวงที่ผิดจรรยาบรรณ

สงสัย

สงสัย