นักสืบเอกชนทางกฎหมายคืออะไร?

นักสืบเอกชนทางกฎหมายคืออะไร?

มีการใช้คำว่านักสืบมากขึ้นเพื่ออธิบายหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษ แอฟริกาใต้ อินเดีย และประเทศแองโกล-แซกซอนที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษและพูดภาษาอังกฤษ

นักสืบเอกชนทางกฎหมายคืออะไร?

ดังนั้น ในบางประเทศ จึงนิยมใช้คำว่านักสืบเอกชนสำหรับผู้ที่ให้บริการนักสืบเอกชน วิธีการทั่วไปในปัจจุบันมีการใช้คำว่านักสืบมืออาชีพมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้คำว่านักสืบเอกชน

บริการนักสืบเอกชนเป็นสิ่งจำเป็นในขั้นแรกควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในโลก บริการนักสืบเอกชนเริ่มปรากฏขึ้นในศตวรรษที่สิบเก้า โดยมีข้อกังวลระหว่างการขนส่งและการปกป้องสินค้าที่ผลิต สำนักงานนักสืบเอกชนแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 1833 แต่สำนักงานนักสืบแห่งชาติพินเคอร์ตัน (สำนักงานนักสืบแห่งชาติพินเคอร์ตัน) ซึ่งก่อตั้งโดยชาวสวีเดนในอเมริกาในปี พ.ศ. 1850 เป็นบริษัทที่กำกับอาชีพนักสืบเอกชนตัวจริง หลังจากนั้นสำนักงานนักสืบเอกชนก็เริ่มเปิดทีละแห่งในแคนาดาและยุโรปและแพร่กระจายและพัฒนาไปตามกาลเวลาและอยู่ในรูปแบบปัจจุบัน

ปัจจุบันมีบริการนักสืบเอกชนในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศกำลังพัฒนา ในกระบวนการนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและยอมรับอาชีพนักสืบเอกชนและผู้ตรวจสอบส่วนตัว หัวหน้ากลุ่มเหล่านี้คือสหพันธ์สมาคมนักสืบเอกชนระหว่างประเทศ สหพันธ์ฯ ได้กำหนดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและวิธีการทำงานที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

สำหรับประเทศของเรานั้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาในโลก ด้วยความล่าช้าเล็กน้อย บริการนักสืบเอกชนเริ่มปรากฏขึ้นหลังจากทศวรรษ 1980 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อการวิจัยและที่ปรึกษาส่วนตัว ในปี 1994 มีการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยงานนักสืบเอกชนและอภิปรายในรัฐสภา แม้ว่ากฎหมายนี้จะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีในขณะนั้นและถูกปฏิเสธ

แม้ว่ากฎหมายนักสืบเอกชนจะไม่มีผลบังคับใช้ แต่ความต้องการบริการนักสืบเอกชนก็ได้รับแรงผลักดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษ 2000 และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหลังจากวันที่นี้เปิดขึ้นภายใต้ชื่อนักสืบเอกชน

เมื่อสมาคมนักสืบเอกชนก่อตั้งขึ้นในปี 2007 สมาคมนี้ได้พิจารณากฎหมายนักสืบเอกชนและร่างกฎหมายใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายาม ร่างกฎหมายก็ไม่สามารถเข้าสู่วาระของรัฐสภาได้

ในระยะสั้นยังไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชนในประเทศของเรา อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าปฏิบัติการสำนักงานนักสืบเอกชนนั้นไม่ถูกกฎหมาย ในกรณีนี้ งานนักสืบเอกชนที่ถูกกฎหมายหมายถึงบริการนักสืบโดยขาดขาข้างหนึ่ง ไม่มีกฎหมายใดที่รวมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ หลักการและวิธีการทำงานเฉพาะของวิชาชีพนั้นไว้ แต่มันมีอยู่จริงสำนักงานนักสืบ ut ทั้งหมดดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายการค้า กฎหมายภาระผูกพัน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และข้อบังคับทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่ง หน่วยงานนักสืบทั้งหมดที่ดำเนินการตามข้อบังคับทางกฎหมายเหล่านี้ถูกกฎหมาย จำเป็นต้องยกเว้นสำนักงานนักสืบปลอมหรือละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักสืบเอกชนทางกฎหมาย คุณสามารถมาที่บริษัทของเรา

สงสัย

สงสัย