Hizmet Bölgeleri

Dedektiflik Hizmet Bölgeleri

Güçlü bir özel dedektiflik firmasından söz edebilmek için o firmanın yıllardır bu sektörde hizmet veriyor olması, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üye bir firma olması veya güçlü bir kadro ve teknolojik altyapıya sahip olması ya da çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor olması önemlidir elbette. Ama bu sayılanlar yanında bir önemli özellik daha var. O da ne kadar yaygın olduğu ve ülkemizin her bölgesinde hizmet verebilip veremediğidir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması bu anlamda da ülkemizin birçok bölgesinde hizmet vermektedir. Şirketimiz bugün, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde birçok il ve ilçede hizmet verecek güce erişmiş durumdadır.

Kurulduğu günden beri Anayasa ve ilgili yasal düzenlemelerin sınırları dışına çıkmayan, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği esasları çerçevesinde faaliyet gösteren şirketimiz, kuruluşunun onuncu yılında ülke çapına yaygınlaşarak gücünü ve kalitesini kanıtlamış durumdadır.

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması olarak şirketimiz bütün çalışmalarında, sözü edilen yasal düzenlemeler dışında, henüz yasalaşmamış olmasına rağmen taslak durumundaki özel dedektiflik yasa tasarısı hükümlerine de uygun hareket etmektedir.

Bunun yanında şirketimiz, kalitesini ve gücünü kanıtlayacak uluslararası belgelere de sahiptir. Aşağıda sayılan bu belgelere özel dedektif firmaları ve özel araştırma kuruluşları arasında ilk sahip olan firmalardan biri olmak ayrı bir kıvanç konusudur:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Bir hizmet sektöründe faaliyet gösterilmektedir. Başarılı olmak için kaliteli hizmet vermek gerekir. Müşterilerin beklentileri gittikçe yükselmekte ve rekabet koşulları zorlanmaktadır. Herhangi bir hizmet talebinin alınmasından başlayarak, sözleşmenin yapılması, çalışmanın gerçekleştirilmesi ve sonunda hazırlanan raporun müşteriye verilmesi süreçlerinin belirlenmesi ve dokümante edilmesi belli standartların kurulmasına bağlıdır. Bir iş standartlara uygun yapıldığı ölçüde hatalar azalır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı bunu sağlamaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Özel dedektiflik mesleğinin en önemli noktası bilgi güvenliğini sağlamaktır. Gerek daha işin başında talep edilen hizmetin tanımı ve koşulları belirlenirken açıklanan, gerekse çalışmalar sırasında elde edilen bilgi ve belgeler, gizli tutulur ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu çerçevede, şriket içinde bile, bilgiler izin alınmadan kullanılmaz, üçüncü kişilere verilmez, yok edilemez, değiştirilemez, bilginin bütünlüğü zarar görmeden korunur ve bilgilere izinsiz erişimler engellenir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bunu sağlamaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi

Bir hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar, verilen hizmetten memnun olmazlarsa, müşteri memnuniyetsizliği yaratılmış olur. Bu nedenle memnuniyetsizlik yaratan problemler hemen çözülmeli ve verilen hizmetin eksikleri tamamlanmalıdır. Problemler kısa sürede çözülmezse, müşteriye etkili bir çözüm yolu sunulmazsa, müşterinin tepkisi artar ve ilgili kuruluşlara şikayette bulunabilir ya da konuyu yasal mercilere taşıyabilir. Bu ise firmanın imajının zedelenmesi ve rekabet avantajının kaybedilmesi demektir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı bunu sağlamaktadır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sektörün öncü firmalarında biri olmaya devam edecektir.

Hizmet Bölgeleri